Bezpieczna i niezawodna ochrona przez ograniczniki przepięć

Ogranicznik przepięć jest urządzeniem ochronnym służącym do ograniczenia napięcia na sprzęcie poprzez rozładowanie lub obejście prądu udarowego. Zapobiega ciągłemu przepływowi prądu do ziemi i jest w stanie powtarzać te funkcje zgodnie z normą ANSI. Ogranicznik nie pochłania pioruna ani nie zatrzymuje pioruna. Odwraca wyładowania atmosferyczne, ogranicza napięcie i chroni sprzęt zainstalowany równolegle. Ograniczniki przepięć mają wiele zastosowań, od ochrony domu po podstację elektroenergetyczną.

Jak działa ogranicznik przepięć b c?

ograniczniki przepięć b cNie wszystkie ograniczniki przepięć chronią systemy przed wyładowaniami atmosferycznymi. Podczas gdy ograniczniki przepięć klasy 1 są używane do ochrony przed bezpośrednimi przepięciami piorunowymi, ograniczniki przepięć klasy 2 chronią sprzęt przed przepięciami indukowanymi w okablowaniu elektrycznym. Wybrane ograniczniki przepięć b c i odgromniki zapewniają niezawodną ochronę przed tymi zagrożeniami. Celem ogranicznika przepięć jest ochrona izolacji i komponentów przed wysokim DV, które osiąga szczytowe wartości chwilowe, które przekraczają przebicie izolacji lub elementu. Piorun jest jedną z częstych przyczyn skoków napięcia. Inną częstą przyczyną jest przełączanie w obwodzie indukcyjnym. Możliwe jest uchwycenie wystąpienia przepięcia. Niektóre ograniczniki przepięć są wyposażone w liczniki przepięć, które wychwytują fakt, że ogranicznik wyładowuje prąd. Możliwe jest również wykorzystanie innych zjawisk jak pomiar dźwięku, pomiar światła, pomiar pola elektrycznego itp., Aby uchwycić wystąpienie wyładowania. Meteorolodzy rutynowo rejestrują i rejestrują wyładowania piorunowe za pomocą instrumentów naziemnych i satelitarnych. Możliwe jest również wychwycenie i zarejestrowanie skoków napięcia, ale tutaj technologia się komplikuje. Powszechnym problemem jest to, że udar napięcia jest z natury zjawiskiem o wysokiej częstotliwości i aby uchwycić i zarejestrować tj. Określić ilościowo zdarzenie, system pomiarowy musi mieć odpowiedź wysokoczęstotliwościową. Tego rodzaju przyrządy, które są powszechnie stosowane do pomiarów napięcia o częstotliwości podstawowej.

Aby dokładnie wychwycić i zarejestrować przebiegi napięcia o wysokiej częstotliwości. Mogą być w stanie uchwycić wystąpienie zdarzenia, ale nie zawsze jest możliwe dokładne ilościowe określenie zdarzenia za pomocą tych urządzeń. Ogranicznik przepięć to urządzenie, które chroni systemy elektroenergetyczne przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi. Typowy ogranicznik przepięć ma zarówno zacisk uziemiający, jak i zacisk wysokiego napięcia.Silny udar elektryczny przemieszcza się z systemu zasilania do ogranicznika przepięć.