Elektroniczna kontrola dostępu za pomocą danych biometrycznych

Firmy i instytucje zabezpieczają swoje mienie oraz monitorują ruch pracowników na terenie zakładu pracy korzystając z wielu udogodnień technologicznych i nowoczesnych rozwiązań. Zabezpieczenie dostępności konkretnych pomieszczeń, strefy i obiektów wpływa na bezpieczeństwo i eliminuje ewentualne kradzieże związane z elementami materialnymi i danymi dotyczącymi działalności firmy. Dzięki systemom kontroli dostępu osoba nadzorująca ma pełną lub częściową kontrolę ruchu pracowników i wprowadza zabezpieczenie pomieszczeń oraz tworzenie grup osób uprawnionych z możliwością ograniczenia dostępu do poszczególnych pomieszczeń lub godzin.

Nowoczesne rozwiązania w systemach kontroli dostępu

elektroniczne systemy kontroli dostępuSystemy działają dzięki instalacji wielu urządzeń i oprogramowaniu umożliwiającym weryfikację i zapisywanie zdarzeń dotyczących przemieszczania się po terenie zakładu pracy, identyfikację wejść i wyjść, a także zabezpieczenie pomieszczeń i stref przed wtargnięciem osób nieupoważnionych. Nowoczesne elektroniczne systemy kontroli dostępu stosowane są w wielu zakładach pracy, w obiektach użyteczności publicznej, a także ośrodkach sportowych, w szpitalach, urzędach oraz stadionach. Umożliwiają oddzielenie stref ogólnie dostępnych od pomieszczeń wymagających specjalnej ochrony lub dostępności tylko wybranej grupy osób. Działają dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu rejestratorów, bramek i zamków oraz wyposażeniu użytkowników w odpowiednie identyfikatory uprawniające do wejścia i wyjścia w określony obszar. Systemy są zintegrowane z innymi systemami używanymi na terenie zakładu pracy związanymi z bezpieczeństwem lub zarządzaniem zasobami ludzkimi. Podłączone do kamer i alarmów monitorują pracę osób, wpływają na dyscyplinę pracowników, a także uniemożliwiają przedostanie się osób niepowołanych na teren przedsiębiorstwa. Rejestratory posiadają własne bufory pamięci gromadzące zdarzenia oraz nadajniki wysyłające dane do komputera osoby zarządzającej. Często zintegrowane są z systemami bezpieczeństwa nadzorowanymi przez odpowiednie centra monitorujące.

Pracownicy wyposażeni w odpowiednie narzędzia w chwili korzystania z określonych pomieszczeń lub w trakcie wejść do zakładu pracy identyfikują swoją obecność za pomocą specjalnych kart, chipów lub wykorzystują czytniki biometryczne. Rejestratory współpracują z zamkami i elementami zabezpieczającymi przed wtargnięciem i w chwili użycia uruchamiają urządzenia wykonawcze umożliwiające wejście lub wyjście. Systemy mogą być kontrolowane przez urządzenia mobilne, a także montowane w formie GPS i innych rejestratorów w pojazdach wykorzystywanych przez pracowników prowadzących działalność mobilną. Znacznie usprawniają działalność firmy zabezpieczając przed nieprawidłowościami, zwiększają efektywność pracy, a także dają możliwość kontrolowania wszelkich czynności dotyczących działalności zakładu przez osoby nadzorujące.