Podstawowe nurty PR

Warsztat działań agencji PR opiera się na kreatywności. Co prawda, nauka Public Relations w akademickim wydaniu wymaga przyswojenia przynajmniej podstaw z zakresu teorii informacji, teorii komunikacji społecznej, socjologii, psychologii behawioralnej oraz erystyki, ale istnieją intuicyjne zachowania PR, które wymykają się definicjom i świadczą o bardzo dobrym wyczuciu eksperta. w poniższym tekście przyjrzymy się kilku głównym szkołom Public Relations z zakresu modelowania działania.

O dwóch korzeniach współczesnego PR

agencja PRIstnieją na świecie tacy ludzie, którzy znani są z tego, że są znani. Ich życiowa dewiza bardzo często opiera się na słowach XIX wiecznego słynnego przedsiębiorcy amerykańskiego Phineasa Taylora Barnuma, który miał zasłynąć zdaniem „nieważne, co o mnie mówią, ważne aby poprawnie pisali nazwisko”. W sensie teoretycznym jego maksyma opiera się na uznaniu wartości rozgłosu w budowaniu opinii. Rozgłos miał być źródłem rozpoznawalności, która miała być kluczem do budowy kapitału. Metodologia oparta na tej zasadzie ma za cel głównie budowanie kapitału finansowego i kapitału odbiorców. Dzisiaj, praktyka tej metodologii jest obecna w świecie współczesnej rozrywki, a kapitał odbiorców nazywa się subskrybentami. Agencja PR wdrażająca tę regułę czyni wówczas rozróżnienia pomiędzy nadawcą treści, a treścią, uważając treść za nieistotną. Skuteczne kampanie PR w dzisiejszych czasach łączą metodologię rozgłosu z innymi strategiami, bardzo często uznając fazę rozgłosu jedynie za etap ewolucji rozpoznawalnej postaci. Agencje PR działające z klasycznym sensie bardzo często stosują również model informacji publicznej. Opiera się on na uznaniu, że interesariusze danej organizacji muszą być informowani w sposób bieżący i transparentny. Działanie agencji PR opiera się tutaj na informowaniu interesariuszy, nie zaś na mediacji, czyli próbie przedstawienia informacji w sposób prowadzący do kompromisu między interesariuszami, a organizacją. Metoda ta bywa często wykorzystywana przez agencje PR w działaniach instytucji non-profit, instytucji kulturalnych i podmiotów podkreślających wagę etyki w swoim działaniu.

Powyżej, wymieniłem dwa model działania Public Relations w odniesieniu do pracy z interesariuszami danej organizacji. Oczywiście, czasy w których teorie te były tworzone już minęły i dzisiejszy postmodernizm dopuszcza zmiany, modyfikacje i hybrydy powyższych teorii czyniąc je bardzo często tylko fazami na drodze ewolucji jednostki, czy też organizacji wobec interesariuszy.