Popularne zaburzenia u dzieci

 

Rozwój dzieci może przebiegać różnie w zależności od wielu czynników. Jeżeli nie odbiega on znacząco od normy, to najczęściej nie ma się czym martwić. Dzieci często mają problemy w nauce na etapie szkoły podstawowej i najczęściej większa ilość pracy rozwiązuje te kłopoty. Jednak są pewne sytuacje, kiedy pomimo dużej ilości pracy włożonej w naukę, efektów nie ma, a dziecko dodatkowo się stresuje.

Jakie są rodzaje zaburzeń matematycznych?

zaburzenia matematyczne u dzieckaWiększość rodziców nie ma świadomości na temat niektórych schorzeń i zaburzeń, mogących się pojawić u dzieci. Często są one mylone  z lenistwem, trudnym charakterem lub po prostu brakiem zdolności. Sporo dzieci ma problemy w nauce na etapie szkoły podstawowej, ale większość z nich wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela i rodzica, aby wyrównać poziom wiedzy. Jednak pojawiają się czasem bardziej poważne problemy, których nie zlikwiduje się tak prosto. Zaburzenia matematyczne u dziecka może zdiagnozować jedynie lekarz specjalista, który dysponuje odpowiednimi narzędziami. Tego typu zaburzenia są uwarunkowane genetycznie i nie można ich wyleczyć. Stosowana terapia ma na celu nauczenie dziecka jak sobie radzić z występującymi brakami i maksymalnie niwelować skutki zaburzenia. Konieczne jest nauczenie go innego sposobu na wykonywanie zadań matematycznych. Diagnoza przeprowadzana jest w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i polega na wykonywaniu przez dziecko szeregu testów, które są w stanie wykluczyć inne schorzenia i jednoznacznie potwierdzić wystąpienia na przykład dyskalkulii. Tego typu zaburzenia u dzieci objawiają się problemami z wykonywaniem podstawowych działań matematycznych takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Nie potrafią właściwie przepisać z tablicy zapisanych cyfr i znaków matematycznych oraz przejawiają duże problemy z dedukcją i wnioskowaniem na podstawie działań matematycznych. Im wcześniej zaburzenie zostanie rozpoznane, tym lepiej dla dziecka, ponieważ stosowana terapia jest w stanie znacznie ułatwić dziecku funkcjonowanie w świecie.

U około sześciu procent populacji diagnozowana jest dyskalkulia, która jest jednym z najpopularniejszych zaburzeń matematycznych. Jednak sporo ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy ze swojego schorzenia, ponieważ jego objawy są przypisywane braku inteligencji. Co ciekawe, osoby z dyskalkulią mają najczęściej wysoki iloraz inteligencji, więc nie ma ona nic wspólnego z rozwojem intelektualnym dziecka. Z pewnością potrzebna jest stała obserwacja rodzica, który jako pierwszy może dostrzec problem.