Zdarza się często u ludzi, że zachowanie lub samopoczucie ulega drastycznej zmianie. Czasami jest to zmiana na długi czas, a czasami są to częste wahania nastrojów. Dobrym przykładem jest choroba afektywna dwubiegunowa, czyli zaburzenie psychiczne maniakalno-depresyjne. W chorobie tej epizody depresyjne występują na przemian z epizodami euforycznymi. Oczywiście najczęściej zaburzenia tego typu występują z powodu czynników psychologicznych. Nie należy jednak pomijać przypadków spowodowanych przez biochemię organizmu.

Duże znaczenie kontrolnych badań USG jamy otrzewnej

kontrolne usg jamy brzusznej w BydgoszczyZaburzenia w kwestii samopoczucia, zachowania oraz emocji mogą być spowodowane czynnikami biochemicznymi. Jest to nic innego jak nieprawidłowe funkcjonowanie gospodarki hormonalnej. Najczęściej na wahania nastroju wpływają hormony wytwarzane w nadnerczach. Są to hormony odpowiedzialne za stres, walkę, ucieczkę, przyjemność, radość, podekscytowanie, czy poirytowanie. Emocje te są zróżnicowane, ponieważ zależą od odpowiednich stosunków tych hormonów. Hormony te to głównie hydrokortyzon (kortyzol) i katecholaminy (epinefryna, norepinefryna, czy dopamina). W warunkach fizjologicznych ich działanie jest prawidłowe, jednak w przypadku np. przerostu nadnerczy istnieje ryzyko ich nadprodukcji. W przypadku guza gruczołowego w obrębie kory nadnerczy, pojawia się nadprodukcja kortykosteroidów, a w przypadku nerwiaka przyzwojowego rdzenia nadnerczy, produkowane w nadmiarze są katecholaminy. Powoduje to zaburzenia gospodarki tych hormonów, przez co również występują wahania nastroju. Zmiany takie jak gruczolak czy nerwiak mogą narastać, nie dając na początku objawów. Należy wykryć je jak najszybciej, aby leczenie było skuteczne. W tym celu najlepiej jest korzystać z kontrolnego USG całej jamy otrzewnej, wówczas można znaleźć anomalie w fizjologii. Kontrolne USG jamy brzusznej w Bydgoszczy jest badaniem pozwalającym na odpowiednio wczesne wykrycie zaburzeń anatomicznych, które mogą się przekładać na fizjologię oraz psychikę.

Choroby narządów wewnętrznych, zwłaszcza narządów czynnych hormonalnie, mogą wywoływać anomalie w funkcjonowaniu organizmu. Jednym z najważniejszych narządów endokrynnych są nadnercza, które łatwo ulegają przerostom, a w konsekwencji produkują hormony w nadmiarze. Jest to niebezpieczne dla organizmu, a z racji działania tych hormonów – niebezpieczne także dla relacji międzyludzkich. Ważne jest więc kontrolne i profilaktyczne badanie USG jamy brzusznej w celu sprawdzenia stanu zdrowia narządów wewnętrznych, szczególnie zaś nadnerczy.