Profesjonalne rozliczanie pracy kierowców

Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej otworzyło wiele perspektyw i możliwości. Nastąpił rozwój wszystkich dziedzin życia, nasza gospodarka ruszyła bardzo do przodu a my zyskaliśmy możliwość nie tylko podróży ale również pracy za granicą. Jedną z konsekwencji tych przemian jest rozwój transportu drogowego. Nasze drogi przeszły diametralne przemiany, powstały autostrady i drogi szybkiego ruchu, rozwinął się transport kołowy wypierając przestarzały kolejowy. Okazał się o wiele szybszy i dał możliwości dojazdu w dowolne miejsce.

Jak rozliczyć pracę kierowcy?

nawigacja - liczenie kilometrówDokoła nas powstało wiele firm transportowych prowadzących działalność nie tylko w kraju ale również za granicą. Zatrudniają odpowiednio wykwalifikowanych kierowców którzy posiadają niezbędne szkolenia i certyfikaty. Zawód kierowcy należy do trudnych i bardzo odpowiedzialnych zajęć. Będąc uczestnikiem ruchu drogowego i poruszając się po drogach publicznych odpowiada nie tylko za siebie i przewożony transport ale również za wszystkie zdarzenia jakie zaistnieją na drodze. Dlatego aby nie stanowił zagrożenia dla siebie i innych użytkowników drogi wprowadzono przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy, które obrazuje rozliczanie tachografów. Czas pracy kierowcy to okres od jej rozpoczęcia do zakończenia. Obejmuje wszystkie prace związane z wykonywaniem transportu drogowego. Zaliczamy więc do niego prowadzenie pojazdu, załadunek i rozładunek, czynności spedycyjne i administracyjne oraz codzienną obsługę. Zgodnie z obowiązującymi normami dzienny okres prowadzenia pojazdu nie może przekraczać dziewięciu godzin. W wyjątkowych sytuacjach może być przedłużony do dziesięciu ale nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Po każdym czteroipółgodzinnym czasie jazdy kierowca jest zobowiązany do odbycia czterdziestopięciominutowej przerwy. Wszystkie te czynności rejestruje tachograf który następnie rozlicza uprawniona do tego osoba. Może to być właściciel firmy, spedytor a nawet służby takie jak policja, inspektorzy transportu drogowego czy pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki temu mamy pełen obraz pracy kierowcy wraz z przejechaną trasą, przerwami, postojami i różnymi pracami składającymi się na obsługę techniczną.

Praca kierowcy to duża odpowiedzialność za życie i zdrowie nie tylko swoje ale również innych użytkowników dróg. Dlatego właśnie tak istotną rzeczą jest właściwe rozliczanie tachografów co daje nam pełen obraz pracy wykonanej przez osobę zajmującą się przewozem transportu w ruchu drogowym. Wbrew krążącym opinią jest to metoda potrzebna i skuteczna w walce z osobami nagminnie łamiącymi prawo co może skończyć się poważnym wypadkiem którego przyczyną jest przemęczenie.